De vereniging biedt verschillende groepslessen aan. Aan deze groepslessen wordt deelgenomen met een eigen pony of paard. Als je naast de les(sen) die je al volgt ook graag wilt deelnemen aan andere lessen, dan is dat mogelijk. Er wordt dan €5,- per gegeven les in rekening gebracht. Stel er zijn 10 lessen gegeven in dat half jaar, dan wordt er €50,- bij de contributie opgeteld. De contributie wordt ieder half jaar in rekening gebracht. Als je geinteresseerd bent in het volgen van een extra les kun je dit aangeven via: info@stuwruiters.nl.

Nieuwe lessende leden worden in overleg geplaatst in één van deze groepslessen. Daarbij wordt gekeken naar het niveau van de combinatie en de grootte van de groep. 

De volgende groepslessen worden aangeboden:

Pony's dressuur - Lestijd 45 minuten

Woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur (2 lessen)

Paarden dressuur - Lestijd: 45 minuten

Donderdagavond van 18.30 uur tot 20.45 uur (3 lessen)

Springen - Lestijd 60 minuten

Om de week (oneven weken) op dinsdagavond tussen 19.00 tot 21.00 uur (2 lessen)

Mennen - Lestijd 45 minuten

Om de week (even weken) op dinsdagavond tussen 19.30 tot 20.15 uur (1 les)

Instructie

Wij stellen het op prijs om tijdig van uw afwezigheid op de hoogte te zijn, via afmelding bij de instructrice/instructeur, om zo eventueel het lesschema nog aan te kunnen passen.

Pony's Wendy van Malsen: 06- 22016588
Paarden Bianca Hildebrand van Alderwegen
: 06-51885814
Mennen Marene van Loo: 06-15014178
Springen Herman Vork: 06-22267112

 

Beschikbaarheid van de bakken

Tijdens de lessen, kun je altijd gebruik maken van de tweede bak.