Lid worden

Iedereen kan lid worden van de Stuwruiters. Om een lidmaatschap aan te vragen kunt u bovenstaand formulier printen en invullen. U kunt deze op de volgende manieren aan ons versturen: 

01Per mail. U kunt het formulier scannen en mailen naar: administratie@stuwruiters.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: administratie@stuwruiters.nl of langskomen tijdens de lessen of wedstrijden bij het clubgebouw.


Soorten lidmaatschap

We hebben verschillende soorten lidmaatschappen bij de Stuwruiters:

  • Ponyleden: Ponyleden zijn ruiters tot 18 jaar. Zij kunnen onbeperkt gebruik maken van de accommodatie en kunnen daarnaast 1 les naar keuze volgen.
  • Paardenleden: Paardenleden zijn ruiters vanaf 18 jaar. Zij kunnen onbeperkt gebruik maken van de accommodatie en kunnen daarnaast 1 les naar keuze volgen.
  • Menleden: Menleden kunnen onbeperkt gebruik maken van de accommodatie en krijgen daarnaast om de week menles.
  • Accomodatieleden: Accommodatieleden kunnen onbeperkt gebruik maken van de accommodatie, maar volgen geen les.
  • Startkaartleden: Startkaartleden hebben alleen een startkaart via de vereniging en mogen geen gebruik maken van de accomodatie.
  • Niet-rijdende leden: Niet-rijdende leden steunen de vereniging als donateur.

Als je naast de les(sen) die je al volgt, ook graag wilt deelnemen aan andere lessen, dan is dat mogelijk. (Voor het totale lesaanbod zie: Lessen.) Er wordt dan €5,- per gegeven les in rekening gebracht, voor de extra les die je volgt. Stel er zijn 10 lessen gegeven in dat half jaar, dan wordt er €50,- bij de contributie opgeteld. De contributie wordt ieder half jaar in rekening gebracht. 

Alle leden kunnen deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden door de vereniging.

 

Contributie

De contributie bedraagt:

Ponyleden €15 per maand
Paardenleden €20 per maand
Menleden €20 per maand
Accomodatieleden €20 per maand
Startkaartleden €40 per jaar
Niet-rijdende leden €3 per maand


Daarnaast worden de rijdende en mennende leden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). De kosten die hieraan verbonden zijn worden tezamen met de contributie in rekening gebracht:

Paarden en Pony's * €27,50 per jaar

* Dit is verplicht

 

Opzegging

Om onze administratie up-to-date te houden, verzoeken wij u de volgende gevallen schriftelijk te melden via administratie@stuwruiters.nl :

  • Opzegging van het lidmaatschap: uiterlijk 31 oktober in verband met afmelden van het lidmaatschap bij de KNHS.
  • Adres en telefoon wijzigingen.
  • Opzeggen startkaart KNHS, let op! uiterlijk 31 oktober.

Bij te laat opzeggen worden de kosten gewoon doorberekend.